VÁŠ PARTNER
V ŘEŠENÍ NEDOSTATKU ZAMĚSTNANCŮ

EFEKTIVNĚ / SPOLEHLIVĚ / LEGÁLNĚ

Topnest Stamp

Zaměstnanci z Filipín – zaměstnanci ze zahraničí
Řešení nedostatku zaměstnanců

Zajistíme vám výběr, nábor a zprostředkování zaměstnanců z Filipín, Indie, Mongolska, Gruzie, Srbska a mnoha dalších zemí kvalifikovaných v řemeslech a profesích uplatnitelných ve výrobě, strojírenství, dopravě, skladování, potravinářství, zdravotnictví, hotelových službách a dalších produktivních oblastech hospodářství.

Zajistíme pro vás komplexní náborový, vízový a adaptační proces. Zájemce o práci u vás, které vám zajistíme, stejně jako vaši společnost v pozici budoucího zaměstnavatele kvalifikovaně zastoupíme ve všech správních řízeních s využitím našeho právního servisu. Námi zprostředkovaní zaměstnanci jsou vysoce motivovaní, loajální a kvalifikovaní v souladu s vašimi požadavky. 

Jazyková bariéra není překážkou

 • Všichni naši zaměstnanci jsou vybaveni základní znalosti češtiny - čti dál >>>
 • Angličtina nebo ruština je samozřejmostí

Cílem naší práce je být spolehlivým partnerem po celou dobu zaměstnání námi zprostředkovaných zaměstnanců.

Prezentace – TopNest napříč odvětvími hospodářství ČR

Topnest team


TopNest „splněný sen“ – Mgr. Michaela Thomisová

Mgr. Michaela Thomisová

Jmenuji se Michaela Thomisová a jsem jednatelkou společnosti TopNest s.r.o. Ráda bych vám svou společnost představila. TopNest je mým splněným snem. Cesta k němu nebyla jednoduchá. Když jsem založila TopNest byla jsem vystudovanou právničkou s bohatou kariérou personální ředitelky v několika významných mezinárodních společnostech. Tou poslední byla společnost DHL Supply Chain s.r.o., celosvětový přední poskytovatel smluvních logistických služeb. V této společnosti jsem z pozice personálního manažera vedla řadu personálních projektů, na které jsem hrdá. Jedním z nich byl projekt zaměstnávání filipínských zaměstnanců v České republice. V době zaměstnanecké krize neměl žádný z větších zaměstnavatelů zkušenost se zaměstnáváním cizích zaměstnanců z tak odlišného a neznámého kulturního prostředí. Byla jsem jedna z prvních a považuji to za jeden ze svých největších úspěchů.
Ve své práci jsem se vždy setkávala s výjimečnými lidmi na různých úrovních řízení a snažila jsem se poznat a pochopit jejich personální potřeby. V konečném důsledku personální projekty, které jsem řídila, měly za cíl tyto potřeby naplnit.
Založení vlastní firmy bylo logickým vyústěním mé kariéry a současně i jejím dalším pokračováním. Nabízí se otázka, proč jsem vykročila do nejistých vod podnikání v personalistice sama za sebe a na vlastní odpovědnost? Odpověď je skryta v mé osobnosti. Jsem aktivní člověk se spoustou nápadů, který si i rád dělá věci po svém, a kterému kreativita není cizí. Když jsem pracovala pro velké korporátní firmy jako vedoucí zaměstnanec, ne vždy jsem měla možnost realizovat své záměry, o jejichž úspěšnosti jsem byla přesvědčena. Některé věci jsem chtěla dělat jinak, než je dělali ostatní.
Když jsem zakládala TopNest, nechtěla jsem být jedním z mnoha zprostředkovatelů zaměstnání. Znala jsem český pracovní trh, rozuměla jsem potřebám zaměstnavatelů a měla jsem už i cenné zkušenosti z profesionálního „recruitmentu“. Mým příběhem je poskytování komplexní služby a trvalého partnerství českým zaměstnavatelům. A TopNest tento můj příběh dnes zosobňuje.
TopNest je dnes zavedenou společností na pracovním trhu České republiky. Včas a úspěšně reaguje na proměny a nároky českého pracovního trhu. Personální strategie TopNest spočívá na znalosti poptávky a potřeb českých a zahraničních zaměstnavatelů na českém trhu práce.
TopNest s úspěchem využívá originálních řešení při náboru nových zaměstnanců pro zaměstnavatele v ČR na českém pracovním trhu, nebo na pracovních trzích v zahraničí.
Pokud jste dočetli až sem, dovolte mi, abych vás provedla na stránkách TopNest s.r.o.

Veškerá úřední řízení pod záštitou TopNest v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí jsou a budou vždy vedena v souladu s platnou legislativou v ČR a v domovské zemi zaměstnance. TopNest je v tomto garantem férových a spolehlivých vztahů na obou stranách.

TopTeam

Michaela

Michaela
CEO / Business Development

Andrea

Andrea
Head of the project team

Patrick

Patrick
Project Manager

Milena

Milena
Project Manager

Michal

Michal
Project Manager

Karel

Karel
Business Director

Misha

Misha
Key Account Manager

Julie

Julie
Office Assistant

Wendy

Wendy
Workpermit / Invoicing Specialist

Samuel

Samuel
Coordinator / Service Specialist

Michael

Michael
Coordinator / Service Specialist

Neil

Neil
Recruitment Manager – Philippines

Jen

Jen
Recruiter – Philippines

Yurii

Yurii
Recruiter – Ukraine

Ogi

Ogi
Recruiter – Mongolia

Top Team
 • Nabídneme vám profesionální poradenství v souvislosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků a také v oblasti právní pomoci, personálního řízení a personalistiky čti dál >>>
 • Doporučíme nejvhodnější způsob zajištění vámi požadovaných zaměstnanců na míru čti dál >>>
 • Vyhledáme kvalifikované a loajální zaměstnance dle vašich požadavků čti dál >>>
 • Zajistíme kompletní náborový, administrativně povolovací proces (pobytový, vízový) a adaptační proces čti dál >>>
 • Zaměstnancům i zaměstnavatelům poskytneme komplexní servis po příjezdu zaměstnanců a asistenci a zastoupení při účasti ve správních a jiných řízeních (registrace na úřadech, lékař, banka, změny, atd.) – vše v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v ČR čti dál >>>
TopNest Agentura práce
TopNest Agentura práce

Poskytneme vám také:

 • Přepravní služby
 • Překladatelské a právní služby
 • Ubytovací služby
 • Služby výuky českého jazyka

Garantujeme férovost, spolehlivost a soulad veškerých námi doporučených a řízených postupů s platnou legislativou.

Komplexní servis TopNest

Široká škála služeb – vše součástí jediné zprostředkovatelské provize

Klientům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců poskytujeme širokou škálu služeb obsahující zajištění splnění všech podmínek pro zařazení zaměstnavatele do příslušného vládního programu, výběr zaměstnanců, realizace vízově povolovacího procesu, zajištění všech doprav a přeprav v ČR souvisejících s plněním legislativních a registračních povinností po příjezdu zaměstnanců do ČR před i po nástupu k zaměstnavateli, překladatelské a tlumočnické služby, asistenční služby, realizace plnění všech zákonných a registračních povinností zaměstnavatele i zaměstnance před i po příjezdu zaměstnanců v souladu s platnou legislativou, otevření bankovních kont zaměstnanců, asistence a tlumočení při podpisu pracovněprávní dokumentace a zaškolovacích programech, právní pomoc, koordinace a pravidelná řízená setkávání se zaměstnanci i zaměstnavatelem, změnová řízení a kontinuální asistence po celou dobu pobytu cizinců v ČR a mnoho dalšího.

Jazyková výuka budoucích zaměstnanců

Námi zajištění zaměstnanci jsou jazykově vybaveni. Znalost anglického (ruského) jazyka je samozřejmostí. Vybraní zaměstnanci absolvují také kurs českého jazyka a jazykovou přípravu v konkrétní oblasti dle požadavku zaměstnavatele (slovník pojmů a frází související s výkonem konkrétní pracovní pozice).  Při nástupu k zaměstnavateli jsou vybaveni základní znalostí českého jazyka (A2-B1) a certifikátem o vykonané zkoušce v dané jazykové úrovni.

TopNest Agentura práce

Poradenský servis

Najdeme pro vás řešení na míru
– zaměřujeme se na odbornost a fluktuaci

Navrhneme vám způsob získání zaměstnanců dle vašich potřeb a možností v souladu s právními předpisy ČR. Zajistíme kompletní náborový proces, jednání s úřady, ministerstvy, ambasádami a spolehlivě vás a vaše zaměstnance provedeme všemi administrativními procesy při zaměstnávání zahraničních pracovníků. Postaráme se o vaše informační pohodlí během vízového a povolovacího procesu, při nástupu zaměstnanců, po jejich nástupu a během jejich adaptace a také po celou dobu pobytu vašich zahraničních zaměstnanců v ČR.

Vše řešíme za vás - efektivně, spolehlivě, legálně

TopNest Agentura práce

Víza a pracovní povolení

Modrá karta

 • Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec - pracovní povolení na dobu dvou let s možností prodloužení
 • Doba vyřízení – 4–6 měsíců od podpisu smlouvy

Zaměstnanecká karta

 • Nekvalifikovaný a středně kvalifikovaný zaměstnanec – pracovní povolení na dobu dvou let s možností prodloužení
 • Doba vyřízení – 4–6 měsíců od podpisu smlouvy

Krátkodobé / sezónní pracovní vízum

 • Na dobu max. 3 měsíců s možností opakovaného vstupu
 • Doba vyřízení – 2–3 týdny od podpisu smlouvy
TopNest Agentura práce TopNest Agentura práce

Zaměstnanci

Filipíny

Filipíny

Ukrajina

Ukrajina

Indie

Indie

Mongolsko

Mongolsko

Gruzie

Gruzie

Srbsko

Srbsko

Černá Hora

Černá Hora

Moldavsko

Moldavsko

Severní Makedonie

Severní Makedonie

Arménie

Arménie

Nepál

Nepál

Kazachstán

Kazachstán

Zaměstnanci z Filipín

Filipínci mají celosvětově velmi dobré jméno jako pracovití a spolehliví lidé. S prací v zahraničí mají často již zkušenosti a hledají ji s cílem zabezpečit své rodiny. Hovoří anglicky a velmi rychle se přizpůsobí nové zemi i zaměstnání. Jsou stabilními, spolehlivými a loajálními zaměstnanci, vynikající flexibilitou, precizností, trpělivostí a chutí do práce. Jsou ve většině křesťané a lze od nich očekávat klid, vděčnost, skromnost a dobré mravy. Mají obvykle zájem o dlouhodobou spolupráci. Filipínští státní příslušníci jsou vázáni nařízeními filipínské státní instituce POEA k dodržování pravidel spolupráce mezi Filipínami a přijímající zemí. Vyslaní zaměstnanci musí zůstat u prvního zaměstnavatele po dobu trvání první pracovní smlouvy pod vysokou sankcí a nemohou bez oprávněného důvodu změnit zaměstnavatele po dobu minimálně prvních dvou let svého pobytu v ČR.
Jsou tedy spolehlivými a nefluktuujícími zaměstnanci.

Zaměstnanci z Gruzie

Gruzijská země je pro mnohé známá svou bohatou kulturou, tradicemi a vztahu k dobrému vínu, díky čemuž se tento národ přibližuje i k nám, České republice. Uplatnit se na trhu práce v Gruzii je poměrně náročné, zejména pro mladé lidi, kteří velmi často cestují za prací do zahraničí. K evropským zemím mají velmi blízko a v posledních letech jejich příchod do Česka roste. Jako zaměstnanci vykonávají svou práci disciplinovaně, zodpovědně, také jsou známí udržováním dobrých vztahů na pracovišti, což přirozeně patří k jejich národnosti a způsobu života. Uplatnění hledají především ve strojírenském, potravinářském či automobilovém průmyslu. Převážně na jakékoli pozici ve skladech a ve výrobě na výrobních linkách.

Zaměstanci z Indie

V těchto zemích je velmi nízká životní úroveň. Řada kvalifikovaných lidí nenachází uplatnění a ani adekvátní finanční ohodnocení. Většina Indů se snaží finančně zabezpečit svoje rodiny, proto hledají zaměstnání v zahraničí, mj. v České republice. Zaměstanci z Indie jsou proto obdobně jako pracovníci z Filipín, loajální, slušní a pracovití. Vynikají manuální zručností a trpělivostí a v ČR nacházejí nový domov. Charakterizují je opět dobré mravy a smysl pro povinnost a dodržování dohod. Rychle se adaptují na nové prostředí a rychle se také učí nový jazyk. Za možnost získání práce u nás bývají vděční a ke svému zaměstnavateli velmi loajální.

Zaměstnanci z Mongolska

Mongolský národ se vyznačuje svou soudržností, pohostinnou náturou, disciplínou a smyslem k zodpovědné práci. Tito lidé pocházejí z prostředí s těžkými životními podmínkami, kde přístup k práci je omezen a limitován hlavně kvůli geografické struktuře země. Díky své motivaci zajistit svým rodinám lepší život, se Mongolové při práci jeví jako vysoce zruční, kladou důraz na výkon a hlavně projevují o práci seriózní zájem. Jelikož často cestují za prací do evropských zemí, nemají problém s adaptabilitou na nové prostředí a začleněním se do společnosti, nejen v rámci pracovního prostředí. V dávné minulosti obyvatelé Mongolska především pracovali jako statkáři a pastevci což jim v současnosti přináší obrovskou výhodu na trhu práce, kde se mohou uplatnit v potravinářském průmyslu jako kvalifikovaní řezníci. Portfolio jejich znalostí je také vhodné pro práci v textilním či hutním průmyslu, v jakékoli výrobě a na montážních pracovištích.

Výběr a nábor zaměstnanců

Realizace projektu

Proces výběru a náboru kandidátů, vízový a povolovací proces a plnění veškerých administrativních a legislativních povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů.

TopNest Agentura práce TopNest Agentura práce

Výběr kandidátů:

 • Výběr vhodného kandidáta probíhá na základě přesně specifikovaných požadavků klienta – budoucího zaměstnavatele v zemi původu budoucího zaměstnance ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi a za naší osobní účasti v užších výběrech. Při selekci kandidátů v nejužším výběru umožňujeme účast při pohovorování uchazečů také našim klientům – budoucím zaměstnavatelům formou online pohovoru nebo při osobním setkání v zemi původu zaměstnance. 
 • Kandidáti – řemeslníci vždy prezentují ukázku provádění své práce.

Po výběru vhodného kandidáta zajistíme:

Zahájíme vízový a povolovací proces, provedeme potřebné faktické i administrativní kroky a zajistíme splnění veškerých administrativních a legislativních povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů

Vše s minimální součinností a zatížením budoucího zaměstnavatele a jeho personálního oddělení.

Po získání pracovního povolení

Zajistíme vyzvednutí pracovního víza zaměstnance a dopravu zaměstnance do ČR.


Servis po příletu / příjezdu zaměstnanců

Zaměstnancům i zaměstnavatelům poskytujeme obsáhlý popříjezdový servis od prvního dne pobytu zaměstnanců v ČR – bez zatížení zaměstnavatele a jeho personálního oddělení.

Po příletu (příjezdu) zaměstnance do ČR zajistíme:

 • Dopravu zaměstnanců do ubytování
 • Předání základních informací o ČR zaměstnancům a pomoc s orientací v běžném životě, v místě ubytování a výkonu práce zaměstnance
 • Splnění veškerých registračních a administrativních povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů, včetně tlumočení a právní pomoci
 • Vstupní zdravotní prohlídku
 • Asistence a tlumočení při podpisu pracovně právní dokumentace
 • Otevření bankovních účtů zaměstnanců, registrace u obvodního lékaře

Další služby při pobytu zaměstnanců v ČR dle potřeby zaměstnavatelů i zaměstnanců:

 • Asistence a tlumočení během prvního pracovního dne na pracovišti 
 • Pomoc s orientací na pracovišti během prvních dnů – tlumočení, doprovod při jednáních dle potřeby
 • Zajištění lékařské péče
 • Podpora rodilým mluvčím v případě potřeby
 • Pomoc s nákupem letenek, jízdenek, vyřízení dokumentů potřebných k cestování
 • Prodloužení platnosti pracovních povolení, řešení změny ubytování, změny pracovní pozice, změny stavu a jiné
TopNest Agentura práce TopNest Agentura práce

Aktuality

Při návštěvě jednoho z našich tréninkových center pro číšníky na Filipínách, kde se místní obyvatelé učí dovednosti potřebné k úspěšné kariéře v pohostinství, a to...

více >>>

Svářeč - profese

11. 07. 2024

Povolání, kde se pojí hrubá síla s citlivýma rukama. Povolání, které vyžaduje velkou dávku trpělivosti a přesnosti. Jakmile si toto řemeslo osvojíte, stanete se součástí...

více >>>

Basketbalový turnaj

04. 07. 2024

Tak tato sobota byla úžasná!

Před pěti dny se uskutečnil skvělý basketbalový zápas filipínských basketbalistů, kteří reprezentovali své české...

více >>>

Další skvělé velmi příjemné setkání s našimi skvělými kolegy v Manile. Společný čas u jednoho stolu, ať se jedná o pracovní záležitosti nebo u společného oběda, je...

více >>>

Předáním pracovníků končí 1. etapa naší práce a začíná nová. Po celou dobu jejich angažmá u českého zaměstnavatele jsme společně v kontaktu, scházíme se, voláme si a...

více >>>

Naše skvělá filipínská komunita tady v Česku nejen tvrdě pracuje, ale také si naplno užívá svůj volný čas. Tito talentovaní hráči se rozhodli spojit své síly a...

více >>>

Archiv aktualit >>>

 

Cílem naší práce je být vaším partnerem po celou dobu zaměstnání námi zprostředkovaných zaměstnanců.

Jsme jiní - pracujeme jinak - jsme TopNest.

TopNest Agentura práce

„Každý úspěch začíná rozhodnutím to zkusit.“

Kontakt

Office:

TopNest
Titanium Business Complex
Nové sady 996/25, 602 00 Brno

TopNest
Böhmova 1, 621 00 Brno

mobil: +420 603 782 016, +420 732 533 634
e-mail: topnest@topnest.cz
Facebook Facebook
Instagram Instagram
LinkedIn LinkedIn
YouTube YouTube

IČ: 08196168
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
spisová značka: C 112367

ID DS: kve6an4


TopNest tým

Napište nám