Vážení obchodní přátelé (zaměstnavatelé),

jako renomovaný zprostředkovatel zaměstnanců ze zahraničí se v současné složité době snažíme být tou největší oporou pro občany z Ukrajiny. Kromě toho, že odesíláme humanitární pomoc a léčiva přímo na Ukrajinu, pomáháme ukrajinským lidem v ČR se zorientovat na českém zaměstnaneckém trhu a také s veškerými administrativními těžkostmi, se kterými se ve své tísnivé situaci musejí potýkat.

Věříme, že vstřícnost našeho státu a většiny obyvatel ČR v řešení této těžké životní situace Ukrajinců je pro ně, ale i pro nás všechny nesmírně důležitá. Současná situace ale také bezpochyby může pomoci našim zaměstnavatelům, kteří potřebují zaměstnance.

Podpora Ukrajiny

Pomáháme teď tedy Ukrajincům nalézt práci a zajistit si obživu a bydlení a zaměstnavatelům takto zajistíme kvalitní a loajální zaměstnance. Nemáme zájem o získání finanční odměny. V rámci solidarity a pomoci si účtujeme jen administrativní poplatek odpovídající pouze účelně vynaloženým nákladům. Zaměstnancům i zaměstnavatelům poskytneme takto kompletní servis v podobě vyřízení veškeré administrativy související se zaměstnáním cizinců za zaměstnavatele i zaměstnance, veškerou dopravu a přepravu, právní pomoc, asistenci a tlumočení při podpisu pracovně právní a jiné dokumentace, zajištění lékaře, otevření bankovního konta a vše ostatní s pobytem a zaměstnáváním cizinců související.

Velmi rádi bychom vás také oslovili a naši službu / pomoc vám nabídli.

Náklady na všechny popsané procesy a služby nebudou vyšší než 5 000 Kč za jednoho zaměstnance.

V případě, že by vás naše nabídka oslovila, bude nám ctí, pokud budeme moci být nápomocni dalším šťastným osudům zdecimovaných lidí z Ukrajiny. Pevně ale věříme, že agrese na Ukrajině brzy skončí a zvítězí zdravý rozum, slušnost a lidství a všichni zase budeme moci žít své šťastné a spokojené životy. Kéž náš svět zůstane zdravý a bezpečný také pro naše děti.