Tlumočení a pomoc s adaptací během prvních dnů na pracovišti

Zaměstnanci ze zahraničí se ve svých začátcích setkávají s jazykovými bariérami na pracovišti a musí vstřebat mnoho nových informací a naučit se jiným způsobům práce.

TopNest poskytuje zajišťovaným zaměstnancům před příjezdem do ČR profesionální vyuku češtiny a po jejich nástupu k zaměstnavateli současně také pomáhá v prvních dnech přímo na pracovišti s porozuměním, zaškolením a adaptací. Naši kvalifikovaní tlumočníci zaměstnancům pomáhají porozumět všemu, co nová pracovní pozice obnáší.

Díky základní znalosti češtiny je adaptace na nové pracovní prostředí pro nové zaměstnance rychlejší a pohodlnější a v rámci dalších služeb TopNest lze zajistit také komplexní asistenci zaměstnanci i zaměstnavateli během prvních pracovních dnů a v zaškolovacím procesu našimi kvalifikovanými tlumočníky a odborníky v dané pracovní oblasti.  

Kvalifikovaný tlumočník TopNest se vždy postará o to, aby byly informace během zaškolovacího procesu stoprocentně přeloženy novým zaměstnancům, a naopak. Není důležité, zda se jedná o výrobní prostory, montážní haly, prostředí těžkého průmyslu nebo naopak hotely či restaurace. Náš tým bude vždy připraven zasáhnout a poskytnout profesionální tlumočnické služby ve správný čas a na správném místě.