Rostoucí export vede k rostoucí životní úrovni zaměstnanců

Poptávka po kvalitních českých výrobcích a službách roste nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Význam vývozu v České ekonomice pořád roste už od vzniku naší krajiny. V současnosti podíl exportu přestavuje až jednu třetinu všech vyprodukovaných výrobků v Česku.

Díky rostoucímu významu exportu životní úroveň zaměstnanců vzrostla, což se odráží především na reálné mzdě. Mzdy v Česku se zvýšili průměrně 2,5krát oproti stavu na trhu práce před 30 lety. Česká republika se postupem času stala důležitou součástí dodavatelsko-odběratelského řetězce ve světovém měřítku. Ze všech destinací vývozu, Česko nejvíce rozvíjí exportní politiku v Německu, Polsku, Francii a Holandsku. Země Evropské unie na českém vývozu představují až 80% podíl. Spolu se třetími zeměmi Česká republika vyváží výrobky a poskytuje služby ve 217 zemích světa.

Díky exportním činnostem se v Česku za posledních 30 let rozvinula zejména produkce motorových vozidel, která na celkové hodnotě vývozu dosáhla téměř 25% podílu v loňském roce. Dalšími odvětvími, která se podílejí na exportu České republiky jsou elektrotechnický, chemický, sklářský, textilní a plastikářský průmysl.

Zdroj