Obrovský nedostatek zaměstnanců pocítí brzy celé Česko

Téměř 40 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny a mnoho dalších z Běloruska se kvůli válce vůbec nedostane na český pracovní trh. Přijít k nám mohli v rámci vládních programů ekonomické migrace, které jsou však nyní pozastaveny. Aby firmy mohly potřebné zaměstnance ze zahraničí nabrat a udržet provoz v ČR, je potřeba převést kvóty programu Kvalifikovaný zaměstnanec z Ukrajiny na jiné země. V opačném případě hrozí přesun výroby do jiných regionů a propouštění bohužel českých zaměstnanců.

Kvůli zastaveným náborům na Ukrajině nebudou firmy schopné obsadit řadu kvalifikovaných pozic v oblasti průmyslové výroby, automobilové výroby, logistiky a stavebnictví. Půjde zejména o místa svářečů, slévačů, kovoobráběčů, strojních zámečníků, elektrikářů, CNC operátorů a seřizovačů.

Silná závislost českého trhu práce na Ukrajině je vidět i na kvótách vládních programů ekonomické migrace. Zatímco na zaměstnance z Ukrajiny činí v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec kvóta 40 tisíc ročně, na zbylých 7 zemí připadá v součtu méně než 10 tisíc. 

Bylo by tedy na místě, aby se navýšily kvóty pro ostatní země. Zejména pro Asii, především Filipíny, Indie či Bangladéš, z postsovětských zemí pak Moldávie, Kazachstán a Gruzie.