Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců způsobuje podnikům i státu miliardové škody

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobuje obrovské škody v ekonomice, protože firmy musí odmítat zakázky a do státní kasy plyne méně peněz z daní a odvodů. Problém s nedostatkem zaměstnanců je přitom vážnější, než jak ukazují oficiální státní statistiky. 

Více než 3/5 podniků nehledá zaměstnance přes Úřad práce

Více než tři pětiny podniků nové zaměstnance totiž hledají většinou jiným způsobem než přes pobočky Úřadu práce ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí počet volných pracovních míst inzerovaných alternativními způsoby – např. přes pracovní portály, sociální sítě či agentury – systematicky nesleduje.

Na Úřad práce ČR se při hledání zaměstnanců plně spoléhá pouze 7 % zaměstnavatelů, pro které je Úřad práce ČR primárním prostředníkem pro hledání zaměstnanců.

 Na trh práce vstupují slabé ročníky

Jedním z hlavních důvodů, proč se podnikům nedostává kvalifikovaných zaměstnanců, je demografie – na trh práce vstupují slabé ročníky a zároveň rychle roste počet lidí odcházejících do řádného i předčasného důchodu.

„Z toho důvodu je jasné, že se situace jen tak rychle nezlepší. Přechodným řešením je zaměstnávání cizinců skrze vládní programy. Problémem ale je, že s ohledem na aktuální situaci byl příjem žádostí firem o kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny vládou pozastaven a kvóty pro ostatní země jsou nedostatečné.

Kvůli současným kvótám tak bude velmi obtížné v některých odvětvích průmyslu obsadit pracovní místa spojená s fyzickou zátěží, kvalifikací a zkušenostmi. Pro Filipíny je roční kvóta nastavena na 2 300 žádostí, Indii 600 žádostí, Kazachstán 500 žádostí, Moldavsko 1 500 žádostí, Mongolsko 1 000 žádostí, Srbsko a Černá Hora 1 900 žádostí, Arménie 550 žádostí a Severní Makedonie 400 žádostí za rok.

Hospodářská komora usiluje o navýšení kvót

Hospodářská komora proto usiluje o to, aby vláda navýšila kvóty zejména pro Mongolsko, Kazachstán, Moldavsko a Indii, kde vyřízení žádosti firem v některých případech v současnosti trvá bezmála jeden rok. Taková doba je ale nepřijatelná jak pro samotného zájemce o práci v České republice, tak i pro zaměstnavatele.

Hospodářská komora je jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů do vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec (9 zemí včetně Ukrajiny). Vyřizuje více než 80 % všech žádostí firem v zemi. Agendu spojenou s krátkodobými vízy nebo agenturní zaměstnávání nezajišťuje.

Cizinec se skrze tyto vládní programy stává kmenovým zaměstnancem, to znamená, že má stejné mzdové a pracovní podmínky jako kterýkoli český zaměstnanec. Nastupuje do práce až tehdy, pokud o místo neprojeví zájem český občan nebo cizinec z EU.

Zaměstnanecká karta má dvouletou platnost. Pobytové oprávnění se vztahuje k zaměstnání. Pokud cizinec nemá zaměstnání, není mu v ČR pobyt povolen. Do ČR můžou přijet pouze kvalifikovaní zaměstnanci, tzn. že tento program firmám neumožňuje zaměstnávat nekvalifikované cizince.

Nejčastěji žádané profese pocházejí ze stavebnictví, skladování, dopravy, stravování a výroby.